Az alábbi prospektust letöltheti vagy kinyomtathatja az alábbi linkre kattintva! Letöltés

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Név: PDS Dent Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím 1126 Budapest, Németvölgyi út 16. földszint 1.
Cégjegyzékszám / Cégjegyzékszám: 01 09 347152
Adószám:  27058666143
Email: info@presidentalsmile.hu

2. Elveink és törvényeink, amelyeket az adatkezelés során betartunk:

2.1. Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogszabályok vonatkoznak ránk: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

–  GDPR (General Data Protection Regulation)  – RENDELETE (2016. április 27.) az egyének védelméről a személyes adatok kezelése tekintetében és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

–  Adatvédelmi törvény  – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes szempontjairól szóló 2001. évi CVIII. törvény;

V. felvonás 2013. évi Ptk.;

– CL. törvény és annak végrehajtására kiadott jogszabályok;

C. törvény 2000. évi számvitelről és a végrehajtására kiadott jogszabályokról;

törvény a 2008. évi XLVIII a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei és egyes korlátai . törvény ;

törvény, évi CXXXIII törvény , valamint a személy – és vagyonvédelmi szabályokról , valamint a magánnyomozás szabályairól szóló 2005 . törvény.

2.2. Az adatkezelés során az alábbi elveket követjük:

 1. a) Az Adatkezelő a személyes adatokat csak az itt meghatározott célból és ideig kezeli. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és e cél elérésére alkalmas.
 2. b) Az adatkezelés során az Adatkezelő birtokába jutott személyes adatokat csak az Adatkezelő megbízásából vagy az Adatkezelő alkalmazásában álló személyek közölhetik, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban kötelessége van.

3. Mit jelent ez? (Az adatvédelmi nyilatkozatban használt kifejezések magyarázata):

„Személyes adat”  : természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl. név, szám, helyadat, online azonosító vagy természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára vonatkozó adat );

„Különleges adat”  : faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítására szolgáló genetikai és biometrikus adatok, egészségügyi adatok, valamint a személyek szexuális élete vagy szexuális irányultsága. természetes személyek; releváns személyes adatok;

„Érintett”  : olyan azonosítható természetes személy, akire személyes adat vonatkozik. (Pl.: a honlap látogatója, hírlevélre feliratkozó, álláshirdetésre jelentkező)

„Adatkezelés”  : a személyes adatokkal vagy adatállományokkal kapcsolatos bármely művelet vagy műveletek összessége, akár automatizáltak, akár nem automatizáltak, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, szegmentálás, tárolás, átalakítás vagy módosítás, visszakeresés, hozzáférés, továbbítás vagy egyéb harmonizáció továbbítása vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

„Adatkezelő”  : az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit;

„Adatkezelés”  : az adatkezelési műveletekkel kapcsolatos technikai feladatok ellátása;

„Adatfeldolgozó”  : bármely természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő nevében (az adatkezelő nevében, utasítására és döntése alapján) személyes adatokat dolgoz fel;

„Profilalkotás”  : a személyes adatok automatizált kezelésének bármely formája, amelynek során a személyes adatokat egy természetes személy bizonyos személyes jellemzőinek, így teljesítményének, gazdasági helyzetének, egészségi állapotának, személyes preferenciáinak, érdeklődésének, megbízhatóságának értékelése céljából értékelik, viselkedés, hely vagy mozgás; kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják ;

„harmadik fél”  : bármely természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, az adatfeldolgozó vagy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen ellenőrzése alatt álló személyes adatok feldolgozására jogosult személyek. ; kaptak;

„Az érintett hozzájárulása”  : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és kellő tájékoztatáson alapuló kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozattal vagy nyilatkozattal jelzi hozzájárulását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. egyértelmű beleegyező nyilatkozat;

4. Milyen személyes adatokat kezelünk? (Egyedi adatkezelés):

4.1. A weboldal megtekintésekor (automatikusan rögzített adatok és cookie-k):

4.1.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha megtekinti weboldalunkat, a készülék bizonyos adatai (pl. laptop, PC, telefon, táblagép) automatikusan rögzítésre kerülnek. Az ilyen információk közé tartozik az IP-cím, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldalak, a webhely, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, valamint az internetszolgáltató domain neve és címe. A rögzítendő adatok belépéskor vagy kilépéskor automatikusan naplózásra kerülnek, az Ön külön nyilatkozata vagy intézkedése nélkül. Ezekből az adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze más személyes adatokkal, kivéve a törvény által előírt eseteket. Ezeket az információkat csak összesített és összesített formában használjuk fel szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítására, minőségük javítására és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabás, statisztika készítés és a látogató jogainak védelme. Visszaélés esetén az adatok a látogató internetszolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve a visszaélés forrásának azonosítására is felhasználhatók.

törvény az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. / A. § ​​(3).

Az adatkezelés időtartama:  a weboldal megtekintésétől számított 30 nap.

4.1.2. Cookie-k

Mi az a süti?

A süti egy kis szöveges fájl, amely az Ön számítógépének vagy mobileszközének merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati dátumig, és a következő látogatások alkalmával aktiválódik (visszatér a webszerverre). A weboldalak cookie-kat használnak a látogatással (meglátogatott oldalak, az oldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.) és a személyes beállításokkal kapcsolatos információk rögzítésére, de ezek olyan adatok, amelyek nem kapcsolhatók a látogatóhoz. Ez az eszköz segít felhasználóbarát webhely létrehozásában, amely javítja látogatói online élményét.

Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le a cookie-kat?

A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de általában módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy elutasítsa a cookie-kat, ha úgy tetszik. Mivel minden böngésző más és más, a böngésző eszköztárának használatával egyénileg is beállíthatja a cookie-beállításokat. Ha nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát webhelyünkről, módosíthatja webböngészőjének beállításait úgy, hogy értesítést kapjon az elküldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthatja az összes cookie-t. A számítógépén vagy mobileszközén tárolt sütiket azonban bármikor törölheti is. A beállításokkal kapcsolatos további információkért keresse fel böngészője Súgóját. Felhívjuk figyelmét, hogy ha úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, akkor le kell iratkoznia a webhely bizonyos funkcióiról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja:

– A személyes beállítások tárolásához

A webhely látogatása során a rendszer rendszeres cookie-kat használ, hogy Önt egyéni felhasználóként azonosítsa, hogy megjegyezze nyelvi beállításait és bejelentkezési állapotát.

– Névtelen statisztikai napló

Minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, az elemző szoftver anonim ( anonim ), normál cookie-kat tárol, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megtudjuk, hányan keresték fel az oldalt, és milyen tartalom és információ érdekli őket. Minden elemző információ névtelenül (vagy egyéb személyes adatok), és technikai vagy marketing célokra használják fel. Például megtudhatjuk, hány látogatója van egy oldalnak havonta. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.

Az adatkezelés időtartama:

Kétféle cookie-t különböztetünk meg: „munkamenet cookie” és „persistent cookie”.

 • A „munkamenet sütik” csak ideiglenesen tárolódnak az Ön számítógépén, notebookján vagy mobileszközén, amíg Ön elhagyja a webhelyet; ezek a sütik segítik a rendszert az információk memorizálásában, így Önnek nem kell újból megadnia vagy kitöltenie az információkat. A munkamenet-cookie-k a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódnak, és célja az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltésekor). Ez a fajta süti automatikusan törlődik a látogató számítógépéről a munkamenet bezárásakor vagy a böngésző bezárásakor.
 • Az „állandó sütik” cookie-k az Ön számítógépén, notebookján vagy mobileszközén tárolódnak még azután is, hogy elhagyja a webhelyet. Ezeket a sütiket a weboldal arra használja, hogy visszatérő látogatóként ismerje fel Önt. A perzisztens cookie-k alkalmasak az Ön azonosítására szerveroldali ID-felhasználói kötéssel, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó azonosítás elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a megfelelő működéshez szükséges feltételek. Az állandó cookie-k helyes használat esetén önmagukban nem hordoznak személyes adatokat, és csak a felhasználó azonosítására szolgálnak, a szerver adatbázisában tárolt kötésekkel együtt. Az ilyen sütik kockázata, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítják, azaz ha valaki nyilvános helyen van, pl. internetkávézóban, könyvtárban stb. Ha belép egy webáruházba, és kilépéskor nem hagyja el , egy másik személy később ugyanazt a számítógépet használhatja arra, hogy az eredeti felhasználó nevében jogosulatlanul hozzáférjen az adott webáruházhoz.

4.1.3. Egyéb

Az Adatkezelő a weboldal forgalmi adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás segítségével méri. A szolgáltatás igénybevétele során olyan nem személyes adat kerül továbbításra, amely nem alkalmas az érintett azonosítására.

Az Adatkezelő a Google reCAPTCHA-t használja, egy olyan automatizált tesztet, amely képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. A teszt során a számítógép egy rejtvényt generál, amelyre csak egy ember tud helyesen válaszolni, de a gép is könnyen eldönti, hogy helyes-e a válasz. Az ilyen tesztek legtöbbször torz szöveg beolvasásából állnak, és a spambotok kiszűrésére használhatók.

A Google adatvédelmi szabályzatát itt olvashatja el www.google.com/policies/privacy

4.1.4. Linkek _

Weboldalunk olyan hivatkozásokat is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, kizárólag a látogatók tájékoztatása céljából. Az Adatkezelőnek nincs befolyása a partnercégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, ezért azokért felelősséget nem vállal. Kérjük, tekintse át a meglátogatott oldalak adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt bármilyen formában információt adna meg az oldalon.

4.2. A Facebook:

A Facebookon elérhetőek vagyunk, mint PresidentalSmile. Megtekintheti profilunkat ide kattintva!

Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a látogató az oldalon található „tetszik” linkre, illetve az oldalon a „nem tetszik” linkre kattintva, vagy a nem kívánt hír törlésével iratkozhat fel az üzenőfalon.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Tájékoztatás a minket érintő aktuális információkról, termékekről, hírekről, ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink, termékeink, szolgáltatásaink csak addig jelennek meg hírfolyamában, ameddig Ön kívánja.

.

A Facebook oldal adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információkért tekintse meg a www.facebook.com Facebook weboldal adatvédelmi szabályzatát és szabályzatát.

4.3. Ha regisztrálsz egy nyereményjátékra:

Nyereményjátékban a Facebookon is részt vehetsz. Különféle nyereményjátékainkban való részvételhez a következő személyes adatokat kell megadnia:

Facebook profil (név)

Ha a 4.3 szerint nem tetszett facebook oldalunk, ebben az esetben nem látod a nyereményjátékot, így nem lesz lehetőséged részt venni. Ha követed facebook oldalunkat, részt vehetsz facebook nyereményjátékunkban.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás a nyeremény nyerteshez történő eljuttatása érdekében.

Az adatkezelés időtartama: A nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték lezárását követő 30 munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a hatályos adó- és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tároljuk, majd a határidő lejárta után töröljük.

4.4. Ha állásra jelentkezel

Amennyiben Ön a honlapon, e-mailben vagy postai úton (álláshirdetéssel vagy önállóan) jelentkezik állásra, az adatkezeléshez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja az állásra jelentkezőkkel való kapcsolattartás és a megfelelő jelöltek kiválasztása.

Az adatkezelés ideje:

A  konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzát, valamint a jelentkezéssel  kapcsolatban megküldött személyes adatait, iratait az állás betöltésére jelölt személy kiválasztását követően az alábbiak szerint kezeljük:

– a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíron értesítjük a sikertelen jelentkezésről, és annak adatait haladéktalanul töröljük minden platformról.

4.5. Ha kapcsolatba lép velünk:

Érdeklődni bármely elérhetőségünkön (e-mail, facebook, telefon, mail) lehet. Ebben az esetben feltételezzük az Ön hozzájárulását a velünk megosztott személyes adatok kezeléséhez

.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A kérelmezővel való kapcsolatfelvétel és a kérdés/kérés megválaszolása, megoldása.

Az adatkezelés ideje: Az így kapott üzenetek, személyes adatok a konkrét kérelem, kérdés, panasz megválaszolását követően törlésre kerülnek. Ha azonban ez adózási vagy számviteli okokból, esetleg az Adatkezelő, illetve a kérelmező jogainak és érdekeinek védelme miatt szükséges, akkor azt a szükséges ideig archiváljuk és tároljuk, amelyet minden esetben egyedileg megvizsgálunk.

5. Az Ön jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatban az 5.1.-5.7. pontokban részletezett jogokat. Ha szeretne valamelyikükkel együtt élni, kérjük, írjon nekünk az alábbi elérhetőségek egyikén:

E- mail:  info@presidentalsmiley.comre

Székhely címe:1126 Budapest, Németvölgyi út 16. földszint 1.

Azonosítás

Kérésének teljesítése előtt mindig azonosítanunk kell Önt. Ha nem tudjuk azonosítani Önt, akkor sajnos nem tudjuk feldolgozni kérését.

Válaszoljon a kérésre

Azonosítást követően a kérelemről írásban, elektronikusan vagy kérésére szóban adunk tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton nyújtotta be pályázatát, elektronikusan válaszolunk. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon  belül tájékoztatja Önt a kérését követően megtett intézkedésekről  . Szükség esetén a pályázat összetettségére és a jelentkezések számára tekintettel ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, melyről az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk.

Az intézkedés elmulasztásáról az egy hónapos ügyintézési határidőn belül is kötelesek vagyunk tájékoztatni. Ez ellen panasszal élhet a NAIH-nál (6.1. pont), és gyakorolhatja a bírósági jogorvoslathoz való jogát (6.2. pont).

Adminisztrációs díj

A kért információ és intézkedés ingyenes. Kivételt kell tenni, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

5.1. Hozzájárulását visszavonhatja

Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ebben az esetben a szóban forgó adatkezeléssel kapcsolatos személyes adatait az értesítés kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük.

5.2. Kérhet információt (hozzáférést)

Tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

– Mi a célod?

– Pontosan milyen adatokról van szó?

– Kinek adjuk át ezt az információt?

– Mennyi ideig tároljuk ezeket az adatokat?

– Milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak ezzel kapcsolatban?

– Kitől kaptuk az információit?

– Személyes adatainak felhasználásával automatizált döntést hozunk Önről? Ilyen esetekben tájékoztatást kérhet az általunk alkalmazott logikáról (módszerről), valamint az ilyen adatkezelések jelentőségéről és várható következményeiről.

– Ha úgy találja, hogy adatait nemzetközi szervezethez vagy harmadik országba (EU-n kívüli országba) továbbították, kérhet tőlünk, hogy mutassuk be, mi garantálja személyes adatainak megfelelő kezelését.

– Kérhet másolatot személyes adatairól (A további másolatok adminisztrációs költséggel járhatnak.)

5.3. Korrekciót kérhet

Kérheti, hogy helyesbítsük vagy egészítsük ki pontatlan vagy hiányos személyes adatait.

5.4. Kérheti személyes adatainak törlését („elfelejtés”)

Kérheti, hogy töröljük személyes adatait.

Kérelmét a kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül feldolgozzuk az alábbi esetekben:

 1. a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 2. b) Adatkezelésre kizárólag az Ön hozzájárulásával;
 3. c) Ha bebizonyosodik, hogy a személyes adatok kezelése jogellenesen történik;
 4. d) EU vagy nemzeti jog előírja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az a), c) és d) pontok esetén a személyes adatok kérés nélkül törlésre kerülnek.

ne törölje  a személyes adatokat, ha szükséges:

 1. a) a szólásszabadsághoz és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti személyes adatok feldolgozására vonatkozó kötelezettség betartása vagy közérdekből;
 3. c) a közegészségügy területén közérdekből
 4. d) közérdekű archiválási, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célokra, amennyiben a törlés valószínűleg lehetetlenné tenné vagy súlyosan veszélyeztetné az ilyen adatkezelést; megszállottság, rögeszme
 5. e) jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére.

5.5. Kérheti, hogy korlátozzuk adatkezelését

Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha az alábbiak valamelyike ​​igaz:

– Ön vitatja személyes adatai pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük személyes adatai pontosságát

– Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– Adatkezelési célból már nincs szükségünk személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás mindaddig érvényes, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatok a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, illetve nagy nyilvánosság előtt kezelhetők. az Unió vagy egy tagállam érdeke.

Előzetesen tájékoztatjuk Önt a kiadás korlátozásáról.

5.6. Kérheti személyes adatainak továbbítását (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek – vagy kérésére – továbbítsa, ha az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával vagy az Önnel vagy az Ön nevében kötött szerződés alapján történik. . alapú és automatizált.

Ez a jog nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatkezelés egy közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges. Nem sértheti az elállási jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.7. Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha:

Az adatkezelés közérdekű feladat ellátásához szükséges, ill

– Az adatkezelésre az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében van szükség, kivéve, ha ezek az érdekek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét, különösen, ha az érintett gyermek ;

– Az adatokat közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük (ebben az összefüggésben Ön tiltakozhat a profilalkotás ellen is);

– A személyes adatokat tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kezeljük.

Ha tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozás kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük személyes adatait. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az adatkezelést nyomós okok indokolják, ideértve a közérdeket, vagy amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

6. Gyógyszerek

6.1. Panasszal fordulhat a NAIH-hoz

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az adatvédelmi rendeletben foglaltakkal, jogában áll panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök : dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf .: 834

cím : 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu

6.2. Bírósághoz fordulhat

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel, és megsértették az adatvédelmi rendeletben foglalt jogait, jogában áll bírósághoz fordulni.

A bíróság illetékes az ügy elbírálására. A keresetet az érintett személy választása szerint az érintett személy lakóhelye vagy lakóhelye szerinti bírósághoz lehet benyújtani. Perben fél lehet az a fél is, aki egyébként nem perképes. A Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat az eljárásba.

Az adatvédelmi rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény második könyv harmadik rész XII. Címét (2:51. § – 2:54. §) és a bírósági eljárásra vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

6.3. Kártérítés és kártérítés

Ha az Adatkezelő az érintett jogellenes kezelésében kárt okoz, vagy megsérti az érintett személyiségi jogát, az Adatkezelőt kártérítési kötelezettség terhelheti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért és a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogainak megsértését az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta.

7. Adatbiztonság

Minden erőfeszítést meg kell tenni a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása érdekében, figyelembe véve a tudomány és a technológia jelenlegi állását, a végrehajtás költségeit, az adatfeldolgozás természetét, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait fenyegető kockázatot, annak biztosítása érdekében, hogy a kockázat mértéke megfelelő. adatbiztonság garantált.

A személyes adatokat mindig bizalmasan kezeljük, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és a rugalmasság lehető maximalizálásával, biztosítva a visszaállítást probléma esetén. Rendszeresen teszteljük rendszerünket a biztonság érdekében. A megfelelő biztonsági szint meghatározásakor figyelembe vesszük a személyes adatok kezeléséből adódó kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisüléséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. vagy más módon kezelik.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az irányításunk alá tartozó, személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek csak az utasításainknak megfelelően kezeljék ezeket az adatokat, kivéve, ha erre az uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

8. Adatfeldolgozók

Az egyes adatkezeléseknél nem említett adatfeldolgozók:

– A weboldalak tárhelyét az ININET Internet Kft. biztosítja. 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10;

9. Adattovábbítás

Személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt adatfeldolgozóknak és adatkezelőknek továbbítjuk, kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint. A részletes adatkezeléshez való hozzájárulásával Ön hozzájárul a szükséges adattovábbításhoz is. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait csak az Ön előzetes hozzájárulásával továbbíthatja más adatkezelőknek.

Fenntartjuk a jogot, hogy a kezelt személyes adatokat az érintett kérelmének megfelelően az illetékes hatóságoknak és bíróságoknak továbbítsuk, még a jogszabályban meghatározott esetekben is.

10. Egyéb

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát bármikor jogosult módosítani. Bármilyen változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a változást a weboldalon egy felugró ablakban közöljük.

Utolsó frissítés: 2022. január